Koronaviruset

Regjeringen har besluttet å videreføre alle smitteverntiltak i forbindelse med koronasituasjonen. Barnehagen vil av den grunn midlertidig være stengt til over påske, til og med 13. april 2020. Ny vurdering vil gjøres av regjeringen mot slutten av påsken og stengningen kan bli forlenget.
Har du spørsmål eller behov for kontakt med oss kan styrer kontaktes på e-post: styrer@sorholtet.no eller på telefon: 90589343. Hun videreformidler gjerne kontakt med barnehagens personale.

I forbindelse med koronaviruset følger vi folkehelseinstituttet og kommuneoverlegens retningslinjer.

Kommuneoverlegen sendte ut informasjon til foresatte i skoler og barnehager onsdag 11. mars. Informasjonen finner du her: /file/koronainformasjon.pdf .

Vi har økt fokus på våre renholdsrutiner og håndhygiene i barnehagen for tiden.