Ledige stillinger

Vi får to ledige barne- og ungdomsarbeiderstillinger fra august.

Hei

Vi får to ledige stillinger som fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeidefaget i august.

Stillingsutlysningen finner du her:/file/barne-og-ungdomsarbeider-2019.pdf

Har du noen spørsmål om stillingene kan daglig leder Marit Edseth kontaktes på telefon: 67 02 47 70 eller 905 89 343