Virksomhetsplan

Vår Virksomhetsplan er for perioden 2015-2017.

Vi har besluttet å videreføre planen for vårhalvåret 2017 og vil utarbeide en ny plan som vil tre ikraft fra nytt barnehageår høsten 2017.

Årsaken til at vi utsetter arbeidet med ny plan er at det for tiden ligger ute forslag til ny rammeplan for barnehagene til høring. Ny rammeplan skal fastsettes i mars 2017 og trer i kraft fra august samme år. Vi vil benytte den nye rammeplanen som utgangspunkt for utarbeidelse av Virksomhetsplanen.