• Slider
  • Slider
  • Slider

Vi skaper Jessheims beste barnehage

SØRHOLTET BARNEHAGE - SMÅ ØYEBLIKK - STORE DRØMMER

Vi er en non-profit privat andelsbarnehage som har som mål å skape Jessheims beste barnehage. Brukerundersøkelsen 2014 viste at vi skåret høyest på kvalitet blant alle barnehager i Ullensaker kommune som deltok.
Som kulturbarnehage setter vi fokus på tradisjoner, natur, musikk og lek.Velkommen til Sørholtet barnehage