Eierstyret

Vi er en non-profitt privat andelsbarnehage som har som mål å skape Jessheims beste barnehage.

Eierstyret i Sørholtet barnehage består av valgte foreldre
til barna i barnehagen i tillegg til styreren. Eierstyret
representerer barnehagens eiere, som er foreldrene og
de er i praksis nærmeste leder til barnehagens styrer.

Hovedmålet til styret er å sikre at barnehagen drives på beste
måte, i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak.

Eierstyret møtes en gang i måneden der styrer informerer om
barnehagens drift siden sist, med hovedvekt på HMS:
Helse - Miljø - Sikkerhet.

Det er eierstyret som fastsetter de til enhver tid månedlige
satser som skal betales for å ha barn i Sørholtet barnehage.

 

Dette er eierstyret i Sørholtet barnehage pr. 18.april 2018

Styreleder:  Siw Rønold - mor til Siri på Trollebo

Styremedlemmer:

Kristine Mensner mor til Ella på Blåbærskogen og Birk på Trollebo

Ivo Walker - far til Sander og Mathias på Blåbærskogen

Rita Elisabeth Dreyer - mor Jontahan på Trollebo

Hanne Smidt - mor til Selma og Herman på Trollebo

Espen Simonstad - far til Liam på Jordbærstua


Dere kan sende e-post til de respektive ved å trykke på navnet til personen.

 

Nyttige linker:

Strategiplan for Sørholtet barnehage 2017-2021

Sørholtet Andelslag SA kredittvurdering